Tasarım Group mimarlık alanında beraber çalıştığı kurumun kurumsal kimliğine uygun mekan konsepti geliştirmektedir. Bunu yaparken, kurumun mevcut kimliği, pazarlama ve tanıtım stratejileri ve gelişim planını da mekan konseptiyle birlikte ele alarak, disiplinler arası bir çözüm ortaklığı ile hizmet vermeyi prensip edinmekte. Projelerimizde detaydan bütüne varan tüm aşamalarda profesyonel bir anlayış ve konsept bütünlüğü ön plandadır. Bir proje ele alınırken, fonksiyonel ve biçimsel açıdan en doğru sonuca ulaşmak, bunu ger çekleştirirken zaman ve maliyet açısından en doğru sistemi kurmak gerekmektedir.

Bu anlamda projenin başlangıçtan sona geçireceği evreleri belirleyerek, bu sistemi kurmak hedeflenmektedir . Evrelerin tümünü gerek bünyemizde, gerek çözüm ortaklıkları içinde ele alarak müşterilerimize tam hizmet anlayışıyla, takım halinde çalışmayı prensip edinen firmamız proje bütününde kalite anlayışını korumaktadır. Çözüm ortaklıklarımızla, kurumsal kimlik ve marka danışmanlığı hizmeti yanı sıra, yatırım danışmanlığı hizmeti de vermekteyiz. Herhangi bir yatırım için ger ekli olabilecek pazar araştırması, konsept oluşturulması, mimari proje, proje yönetimi, inşaat, peyzaj, finansal danışmanlık, maliyet analizi ve fizibilite çalışmalarını çözüm ortaklarımız ile birlikte ekip oluşturarak çözebilmekteyiz.